Promenade

Zámerom investora je vytvorenie novej pešej oddychovej zóny pri okraji mesta Dunajská Streda, v tesnej blízkosti jestvujúceho Campingu pri Thermalparku DS, resp pri novonavrhovanej obytno-oddychovej zóny s názvom „Florida Villa Park”.

– Hotel, Detské Centrum, Kaviareň, Wellness, Služby, Obchody