Alicante apartments

Bytový dom sa nachádza v bezprostrednom susedstve termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede na konci Malotejedskej ulici. Celý areál pripravovaného rezidenčného komplexu Alicante poskytuje vysokú bezpečnosť a súkromie, priateľskú a rodinnú atmosféru, šport a relaxáciu v znamení nového životného štýlu zodpovedajúcom súčasným požiadavkám. Bytový dom poskytne svojim budúcim užívateľom komfortné bývanie v nadštandardných bytoch v kvalitnom prostredí s možnosťou užívania služieb umiestnených v spoločnom objekte. Polyfunkčný obytný komplex Alicante  ponúka kvalitný exteriér a priamy prístup do vnútroareálového parku s bohatou zeleňou a vodnou plochou, detskými ihriskami a relaxačným priestorom. Všetky byty majú k dispozícii garážovanie, odstavné parkovacie plochy, sklady a inú vybavenosť (kočikárne, úschovu bicyklov, fitnes, klubovňu). Na prízemí budú umiestnené bezbariérové byty.

Materské centrum

V samostatnom bloku situované materské centrum pomôže uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. Úlohou materského centra je vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa vrámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami. Materské centrum by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím a starostlivosťou v materskej škole. Materské centrum umožní pre mamičky skupinové cvičenia, individuálne konzultácie pre budúcich rodičov, prednášky praktického rodičovstva, zumbu a aerobik pre mamičky, jazykové kurzy a iné.

Priestory

V obytnom kompexe Alicante sa nachádzajú disponibilné plochy pre podnikateľské priestory, ktoré budú upresnené podľa požiadaviek prieskumu medzi obyvateľstvom obytného súboru a okolia.

Park

Rekreačná zóna polyfunkčného komplexu s prevažne riešenou parkovou úpravou poskytne možnosť oddychu a relaxácie najmä z toho dôvodu, že na jeho území okrem verejnej zelene sa nachádzajú vodné plochy, altánok s BBQ, športové ihrisko, detské ihriská všetkých vekových kategórii a drobná architektúra.

Pôdorys

Sekcia B:

1NP

B-01.01 – 2i. byt 55,4 m2 + 45,4m2 záhradka
B-01.02 – 2 i. byt 55,6 m2 + 45,4 m2 záhradka

2NP

B-02.03 – 3i + 3 x šatník (89,46 m2) + 2 x terasa (10,03 m2)
B-02.04 – 1i byt 32,3 m2 + 7,4 m2 terasa
B-02.05 – 3i + 3 x šatník (89,46 m2) + 2 x terasa (10,03m2)
B-02.06 – 1i byt 32,3 m2 + 7,4 m2 terasa

3NP

B-03.07 – 3i + 3 x šatník (89,46 m2) + 2 x terasa (10,03 m2)
B-03.08 – 1i byt 32,3 m2 + 7,4 m2 terasa
B-03.09 – 3i + 3 x šatník (89,46 m2 ) + 2 x terasa (10,03 m2)
B-03.10 – 1i byt 32,3 m2 + 7,4 m2 terasa